Wyniki Grupy Kapitałowej Roof Renovation za I kwartał 2023 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prezentujemy raport kwartalny Grupy Kapitałowej Roof Renovation S.A. za I kwartał 2023 r. Był to okres wdrażania przyjętej strategii, realizacji przyjętych umów i przede wszystkim działań nad nowymi kontraktami, które realizować będziemy w kolejnych okresach. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z wynikami Grupy Roof Renovation S.A.

Załącznik:

ROOF RENOVATION – Raport okresowy za I kwartał 2023.pdf

Polecane posty