Ustalenie pierwszego dnia notowania

Z radością potwierdzamy, że dniem pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H, I, J, K i L spółki ROOF RENOVATION S.A. będzie dzień 23 kwietnia 2024 r.

Polecane posty