Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia akcji

Z radością informujemy, że Giełda Papierów Wartościowych podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H, I, J, K i L spółki ROOF RENOVATION S.A. Planowany termin pierwszego notowania został wskazany na 23 kwietnia 2024 r.
Jest to dla naszej firmy ogromny krok naprzód i znaczący kamień milowy w naszej drodze rozwoju, otwierający wiele możliwości na przyszłość. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym decyzja ta została podjęta oraz akcjonariuszom za wsparcie i zaufanie. Jest dla nas niezwykle ważne by razem z Wami tworzyć najlepszą przestrzeń dla biznesu.

Polecane posty