Strategia rozwoju firmy na lata 2022-2027

Będąc podmiotem notowanym na NewConnect oraz jednym z liderów w segmencie wykonawstwa dachów płaskich oraz obudowy wielkogabarytowych obiektów przemysłowych i logistycznych, rok 2022 zamykamy publikacją nowej strategii rozwoju firmy na lata 2022 – 2027.

W najbliższych latach zamierzamy realizować nasze cele wykorzystując do tego posiadane zasoby, w taki sposób, by nie tylko móc sprostać wymaganiom wysoce zmiennego otoczenia biznesowego, ale doprowadzić do synergii rozwiązań budowlanych z OZE, produkcji ekologicznych materiałów budowlanych i inwestycji w nieruchomości gruntowe.

W ramach rozwoju Grupy Kapitałowej poszerzonej o nowe podmioty, chcemy do 2027 roku realizować projekty o łącznej powierzchni 1 mln mkw rocznie, równolegle rozwijając swoją działalność podstawową na rynkach zagranicznych. Geograficzna dywersyfikacja ma służyć dalszemu wzrostowi przychodów oraz uniezależnieniu się od dekoniunktury w kraju.

Najbliższe lata to również wzrost znaczenia aspektu ekologicznego, który zakłada włączenie do Grupy spółki z segmentu OZE oraz podmiotu produkującego ekologiczne materiały budowlane.

Postawiliśmy przed Roof Renovation trudne zadanie, jednak wyniki finansowe wygenerowane w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. tj. 81 mln zł przychodów oraz zysk netto w wysokości 8,6 mln zł., pokazały, że potrafimy realizować ambitne plany.

Polecane posty