Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Roof Renovation S.A.

W poniedziałek 14 listopada, opublikowaliśmy sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Roof Renovation S.A., za III kwartał 2022 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług wyniosły ponad 81 mln zł. W samym III kwartale udało nam się wygenerować 38 mln zł przychodów. Równocześnie wypracowaliśmy 8,5 mln zysku netto z rekordowymi 6 mln przypadającymi na III kwartał. Ostatni okres był dla nas niezwykle intensywny pod względem zaangażowania pracy w sektorze budowlanym i przełożyło się to na wyniki finansowe. Utrzymujemy moc na wysokim poziomie i nie planujemy zwalniać tempa przed końcem roku.

Sprawozdanie [link]

Polecane posty