Roof Renovation sfinalizowała zakup 100% udziałów Roof Renovation Sp. z o.o.

Roof Renovation (dawniej TopLevelTennis.com S.A.), Spółka z portfela JR HOLDING ASI S.A., notowana na rynku #NewConnect od 2008 r., 30 września podpisała umowy objęcia akcji serii L oraz przeniesienia na Spółkę własności 100% udziałów w spółce Roof Renovation Sp. z o.o. Spółka dokonała także sprzedaży 100% udziałów w spółce TopLevelTennis.com Sp. z o.o.
Według władz spółki, decyzja w zakresie powyższego przejęcia to kolejny krok w strategii rozwoju Spółki Roof Renovation oraz szansa na synergiczną współpracę z innymi podmiotami wchodzącymi w skład JR Holding ASI S.A. To również deklaracja pełnej transparentności w zakresie działalności operacyjnej Spółki oraz możliwość pozyskania finansowania dla strategicznych celów rozwojowych.
Roof Renovation Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie lekkiej obudowy hal, przebudowie i renowacji dachów, w tym wielkogabarytowych dachów płaskich oraz dachów zielonych, z systemowymi elewacjami, fasadami aluminiowymi, posadzkami i konstrukcjami stalowymi. Spółka od powstania w 2020 roku zrealizowała z sukcesem 38 realizacji na terenie Polski oraz w krajach UEm współpracując z największymi inwestorami m.in.: SK Innovation, Tesla, LG Chem, Zalando, Umicore, LPP oraz Philips.
Roof Renovation has finalized the acquisition of 100% shares of Roof Renovation Sp. z o.o.
Roof Renovation (formerly TopLevelTennis.com S.A.), a JR HOLDING portfolio company listed on the NewConnect market since 2008, on 30 September signed agreements to acquire series L shares and to transfer ownership of 100% of Roof Renovation Sp. z o.o. to the Company. The Company also sold 100% of its shares in TopLevelTennis.com Sp. z o.o.
According to the company’s management, the decision on the above acquisition is a further step in the development strategy of the Roof Renovation Company and an opportunity for synergistic cooperation with other JR Holding ASI S.A. entities. It is also a declaration of full transparency regarding the Company’s operations and an opportunity to raise financing for strategic growth objectives.
Roof Renovation Sp. z o.o. specializes in the execution of lightweight hall cladding, reconstruction and renovation of roofs, including large-scale flat roofs and green roofs, with system facades, aluminum facades, flooring and steel structures. Since its inception in 2020, the company has completed 38 projects in Poland and UE countries, working with major investors such as SK Innovation, Tesla, LG Chem, Zalando, Umicore, LPP and Philips.

Recommended Posts