Skip to content
RELACJE INWESTORSKIE

Roof Renovation S.A.

Firma: Roof Renovation Spółka Akcyjna

Skrócona nazwa w notowaniach: ROOFRENOV

Ticker: RRH

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Opole, Polska

Adres: ul. Kępska 2G/3.2, 45-129 Opole

Telefon: +48 537 840 685, +48 537 831 880

Email: ri@roofrenovation.pl

WWW: https://roofrenovation.pl

REGON: 002010497

NIP: 5260208786

Sąd Rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data rejestracji: 5 stycznia 2004 r.

Numer KRS: 0000185671

Kod ISIN: PLCMPRS00011

W imieniu Eminenta działają:

Rafał Wójcik – Prezes Zarządu
Tomasz Kochajkiewicz – Członek Zarządu 
Paweł Śnieżek – Członek Zarządu

Sposób reprezentacji Eminenta: Do kwoty 50 tys. zł Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie, każdy z Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, każdy z Członków Zarządu samodzielnie. Powyżej kwoty 50 tys. zł, Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Roof Renovation S.A. to spółka holdingowa, która skupia w swojej grupie kapitałowej Roof Renovation Sp. z o.o., specjalizującą się w wykonawstwie dachów płaskich, fasad, posadzki przemysłowej, konstrukcji stalowych, stolarki okiennej na rynku Polskim oraz na rynkach zagranicznych, RRH SOLUTION sp. z o.o. oraz RRH Building Sp. z o.o.

Roof Renovation Sp. z o.o. posiada wyspecjalizowaną grupę projektantów, kierowników oraz inżynierów, którzy podchodzą indywidualnie do każdego klienta. Wykonuje dachy w systemach membran PCV, izolacji bitumicznej, membran TPO/FPO oraz EPDM na obiektach wielkopowierzchniowych, przemysłowych oraz handlowych. Spółka specjalizuje się w stawianiu dachów wielkopowierzchniowych budynków. Spółka wykonuje również prace na istniejących realizacjach w ramach ich renowacji oraz serwisowania. Świadczy również usługi doradcze oraz optymalizujące rozwiązania w skomplikowanych projektach. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi z podziałem na dachy płaskie, zielone, dachy z blachy trapezowej, fasady oraz renowacje.

Główną działalnością RRH SOLUTION Sp. z o.o. jest natomiast wykonywanie badań szczelności dachów, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii pomiarów szczelności izolacji przeciwwodnych. W skład oferty wchodzą także renowacje pokryć dachowych oraz ekspertyzy i opinie techniczne istniejących pokryć dachowych.  RRH Building Sp. z o.o. natomiast świadczyć będzie usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych. 

Zarząd

Rafał Wójcik – Prezes Zarządu (Formularz)

Tomasz Kochajkiewicz – Członek Zarządu (Formularz)

Paweł Śnieżek – Członek Zarządu (Formularz)Rada Nadzorcza

Agnieszka Wójcik – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Marta Kochajkiewicz – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Sandra Śnieżek – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Mateusz Mrzygłód – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Zbisław Lasek – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Akcjonariuszl.akcjil. głosówUdział w kapitale zakł.Udział w głosach na walnym zgr.
Rafał Wójcik59 431 56059 431 56034,18%34,18%
Tomasz Kochajkiewicz45 889 83145 889 83126,39%26,39%
Paweł Śnieżek*39 927 90239 927 90222,97%22,97%

* z podmiotami zależnymi

Widżet Miniwykres https://s.tradingview.com

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 13 czerwca 2023 r. 

Zarząd Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 2G, lok. 3.2 (45-129 Opole)”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000185671, działając na podstawie art. 399 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm. dalej k.s.h.) w zw. z art. 4021 k.s.h. w zw. z art. 4022 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13.06.2023 rok, na godzinę 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Opolu, przy ul. Kępskiej 2G (kod pocztowy: 45-129 Opole).

Załączniki:

 

Archiwalne ogłoszenia:  

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 września 2022 r. TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna (PLCMPRS00011)

Zarząd TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie (31-559), ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000185671 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 29 września 2022 roku, na godzinę 12:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, w siedzibie Spółki, przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

Załączniki:

TLT Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 29.09.2022.pdf

TLT Projekty uchwał NZW.pdf

TLT Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ.pdf

TLT Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ.pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ.pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna (PLCMPRS00011)

Zarząd TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 17:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, pod adresem: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

Załączniki:

TLT Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf

TLT Projekty uchwał ZWZ – 2022.pdf

TLT Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ.pdf

TLT Zmiany_statutu_ZWZ 2022.pdf

TLT Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ – 2022.pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ.pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ.pdf

Wycena Roof Renovation Sp. z o.o..pdf

2022-05-23 OPINIAWycenaRoof.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r. TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna (PLCMPRS00011)

Zarząd TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 11:30. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

Załączniki:

TLT_Ogłoszenie_ZWZ_2021_.pdf

TLT_Projekty_Uchwał_ZWZ_2021_.pdf

TLT_Informacja_Liczba_Akcji_Głosów_ZWZ_2021_.pdf

TLT_Formularz_Głosowania_ZWZ_2021_.pdf

TLT_Pełnomocnictwo_OF_ZWZ_2021_.pdf

TLT_Pełnomocnictwo_OP_ZWZ_2021_.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna

Zarząd spółki TopLevelTennis.com S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godz. 14:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

Załączniki:

TLT Ogłoszenie ZWZ – 2020 (3).pdf

TLT Projekty uchwał ZWZ – 2020 (3).pdf

TLT Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ – 2020 (2).pdf

TLT Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ – 2020 (3).pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ – 2020 (2).pdf

TLT Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ – 2020 (2).pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 listopada 2019 r. Thunderbolt Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Thunderbolt S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 listopada 2019 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26 (kod pocztowy 31-559 Kraków).

Załączniki:

THN Ogłoszenie NWZ – 2019-11-27.pdf

THN projekty uchwał na NWZ – 2019-11-27.pdf

THN Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ – 2019-11-27.pdf

THN Proponowane zmiany Stautu Spółki NWZ – 2019-11-27.pdf

THN Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ – 2019-11-27.pdf

THN Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ – 2019-11-27.pdf

THN Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ – 2019-11-27.pdf

Zarząd spółki Roof Renovation S.A. z siedzibą w Opolu informuje, iż w 2023 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• skonsolidowany raport za IV kwartał 2022 roku – w dniu 14.02.2023 roku,
• skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku – w dniu 15.05.2023 roku,
• skonsolidowany raport za II kwartał 2023 roku – w dniu 14.08.2023 roku,
• skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku – w dniu 14.11.2023 roku,

Raporty roczne jednostkowy i skonsolidowany za 2022 roku zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 28.04.2023 roku.

Link do artykułu: https://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H30/aktualnosci/1567/dach-w-fabryce-tesli-wykonany-przez-polska-spolke.html

Link do artykułu: https://retail360.pl/dla-dachow-najwazniejsza-jest-prewencja/

Link do artykułu: https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20230518/roof-renovation-przygotowany-na-fale-inwestycji-z-ue-na-modernizacje-budynkow

 

Link do artykułu: https://strefainwestorow.pl/wiadomosci/20230502/roof-renovation-podsumowuje-2022-r-rok-waznych-zmian-i-gieldowego-debiutu

 

 

 

 

 

 

Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o.
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 20
43-300 Bielsko-Biała

tel: (33) 816 92 26
tel. kom. manager: 602 691 888
e-mail: bbc@bbc-polska.com
www.bbc-polska.com

 

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
https://www.dm.pkobp.pl

Roof Renovation S.A. – Relacje Inwestorskie

Osoba odpowiedzialna za Relacje Inwestorskie: Dominik Matusek

Adres: ul. Kępska 2G/lok. 3.2 45-129 Opole 

Mail: ri@roofrenovation.pl 

pl_PLPolish