Twój zakres obowiązków

  • Nadzorowanie i zarządzanie procesem budowy zgodnie ze standardem firmy,

  • Koordynowanie podwykonawców i ekip wykonawczych,

  • Rozliczanie rzeczywistych kosztów m.in. godzin pracy wynajętego sprzętu z przyjętym kosztorysem,

  • Rozliczanie budów, w tym wykonywanie obmiarów,

  • Sprawdzenie poprawności faktur za koszty związane z budową,

  • Przygotowanie miesięcznych raportów o stanie realizowanych budów,

  • Udział w koniecznych naradach na budowie,

  • Przygotowanie zamówień materiałowych zgodnie z istniejącymi wzorami,

  • Przygotowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej budów,

  • Przygotowanie zestawień na potrzeby firmy,

Lokalizacja:: Opole

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx