Powiększamy Grupę Kapitałową

Rośniemy jako Grupa Kapitałowa! Chcąc zwiększyć nasz poziom zaangażowania w segmencie związanym z kontrolą szczelności dachów, utworzyliśmy spółkę zależną RR SOLUTION Sp. z o.o., która specjalizować się będzie w badaniach szczelności dachów, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii pomiarów szczelności izolacji przeciwwodnych. RR SOLUTION Sp. z o.o. będzie również wykonywała renowacje pokryć dachowych oraz ekspertyzy i opinie techniczne istniejących pokryć dachowych. 

Tak jak założyliśmy w naszej strategii rozwoju, konsekwentnie rozwijamy naszą Grupę Kapitałową.

Polecane posty