LG Welfare

Prace dekarskie 9 000 m2


Pokrycie 6 500 m2


Fasada aluminiowa 3 500 m2


Konstrukcja stalowa 60 000 kg