Podpisanie nowej umowy

Nowy miesiąc rozpoczęliśmy nową podpisaną umową. Tym razem Roof Renovation sp. z o.o. wykona prace budowalne w zakresie wykonania pokryć dachowych i obudów obiektów handlowych, na co w szczególności składają się m.in.:
🔴montaż i dostawa pokrycia dachowego (blacha trapezowa, izolacja termiczna i przeciwwodna) wraz z przejściami dachowymi;
🔴montaż i dostawa świetlików dachowych i klapy dymowych;
🔴montaż i dostawa obudowy ścian z płyt warstwowych oraz obudowy fragmentów ścian z siatki;
🔴montaż i dostawa sufitów w podcieniach;
🔴montaż i dostawa obudowy pilastrów i portali wraz z podkonstrukcją stalową, konstrukcją stalową nośną portali i pilastrów;
🔴montaż i dostawa rynien i rur spustowych;
🔴montaż i dostawa obróbek i uszczelnienia przejść;
🔴montaż i dostawa zadaszenia zewnętrznych klatek schodowych oraz balustrady klatek schodowych.
Wynagrodzenie za wykonanie prac wyniesie 6 050 000,00 zł netto. Termin realizacji projektu został ustalony na 02 października 2023 r.

Polecane posty