Czwarty w tym roku kontrakt Roof Renovation S.A.

Drugi miesiąc 2023 roku i czwarty kontrakt zawarty przez Roof Renovation Sp. z o.o., spółkę zależną od Roof Renovation S.A., z siedzibą w Opolu.

W ramach ww. umowy, wykonane zostaną następujące prace:
✅ kompleksowe pokrycie dachów dwóch hal, wartowni i przylegających do nich obiektów towarzyszących, w tym:
🔴 montaż blachy trapezowej,
🔴 montaż izolacji termicznej,
🔴 dostawa i montaż membrany PVC,
🔴 montaż blachy i elementów odwodnienia,
🔴 dostawa i montaż łączników do blachy i membrany,
🔴 montaż wzmocnień świetlików, klap dymowych, wentylatorów.

✅ Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację umowy wyniesie 3 050 071,99 złotych netto.
✅ Termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na 31 maja 2023 r.

Działając szybko i efektywnie, przyjmujemy na siebie zobowiązanie krótkiego czasu realizacji, znając sens powiedzenia, że czas to pieniądz.

Dane finansowe za IV kwartał 2022 roku

Dane finansowe za IV kwartał 2022 roku dla spółki Roof Renovation:
✅ 106,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2022 r.
✅ 5,5 mln zł zysk netto

💥Spółka na początku stycznia br. sfinalizowała mariaż Roof Renovation S.A. z Roof Renovation sp. z o.o. i w pełni przystąpiła do realizacji założeń nowej strategii rozwoju opublikowanej pod koniec 2022 r.
💥Przekroczenie 100 mln zł przychodów w 2022 r, oraz zrealizowanie 12 projektów, w tym dla: LG, Media Expert, InPost, Zalando czy Panattoni, wpisuje się w założenia strategiczne spółki.
💥Wartość umów podpisanych tylko w tym roku (styczeń i pierwsza połowa lutego) wynosi łącznie ponad 14 mln zł netto.

Ważnym momentem dla grupy była publikacja w grudniu ub. roku nowej strategii rozwoju na lata 2022-2027, zakładającej rozwój komplementarnej oferty, w szczególności w zakresie produkcji ekologicznych materiałów budowlanych, zastosowania OZE w przemyśle i budownictwie oraz inwestycji w nieruchomości gruntowe, przy jednoczesnej ekspansji na rynki zagraniczne.

Nowy kontrakt Roof Renovation S.A.

Ubiegły tydzień zakończyliśmy finalizacją dwóch kontraktów.
W ramach stopniowania napięcia, informację o drugim, nie tylko z uwagi na wartość zlecenia i jego wpływu na skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej, ale i dużą satysfakcję z dynamiki zawierania umów na wykonawstwo, podajemy dziś.
W ramach umowy zawartej 10 lutego 2023 roku, Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wykonamy prace budowlane na hali produkcyjno-magazynowej w następującym zakresie:
✅ kompleksowej realizacji obudów ścian zewnętrznych hali z płyt warstwowych,
✅ kompleksowej realizacji dachu hali na blasze trapezowej wraz z kurtyną dymową w osi C
✅ kompleksowej realizacji dachu budynku biurowego na stropie sprężonym żelbetowym.

▶ Wynagrodzenie ryczałtowe dla projektu ustalono w wartości zł netto 2 121 296,09
▶ Wynagrodzenie powykonawcze za prace dodatkowe w kwocie 66 220,00 złotych netto,
▶ Wartość łączna kontraktu 2 187 516,09 złotych netto.
▶ Termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na 31 maja 2023 r.

Nowy kontrakt Roof Renovation S.A.

Rok 2023 zapowiada się dla spółki bardzo pracowicie!
Utrzymujemy tempo pozyskiwania nowych kontraktów i nie psujemy statystyk dla sektora budowlanego branż logistycznej i przemysłowej.

Z dużą satysfakcją informujemy o zawarciu kolejnego kontraktu na wykonanie prac budowlanych na budynku produkcyjnym w zakresie:
🔹 kompleksowej realizacji obudowy ścian i dachu obiektu
🔹 kompleksowej realizacji pokrycia dachu hali
🔹 za zrealizowanie przedmiotu umowy Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 6 390 000,00 złotych netto.
🔹 termin realizacji prac został ustalony na 30 czerwca 2023 r.

Jako lider wykonawstwa dachów płaskich oraz obudowy wielkogabarytowych obiektów przemysłowych, rozgrzewamy się zimą, by latem przekazywać ukończone inwestycje podmiotom produkcyjnym i logistycznym.

Sponsoring sportu – 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław

Strategia biznesowa Roof Renovation oraz podejmowane działania w zakresie CSR, a także, można śmiało powiedzieć – rodzinne i pasjonackie podejście do koszykówki, przełożyły się bezpośrednio na naszą aktywność w sponsoringu Drużyny Młodziczek U-13 1KS ŚLĘZA ROOF RENOVATION WROCŁAW.
Wielokrotnie podkreślaliśmy przywiązanie do regionu, w którym koncentruje się nasza działalność biznesowa, stąd wybór partnera do umowy sponsorskiej był naturalny i intuicyjny.
Wyniki osiągane przez drużynę 1KS ŚLĘZA ROOF RENOVATION WROCŁAW, prowadzoną przez Mikołaja Michalaka i Michała Janiszewskiego, które po 12tu spotkaniach ligowych plasują zespół na drugim miejscu, dają realne szanse na wiosenne rozgrywki na szczeblu centralnym, co z naszej perspektywy doskonale wpisuje się w „sponsor experience” do którego dążymy.
Współpraca z Klubem, zaangażowanie we wsparcie rozwoju zawodników, obecność w mediach społecznościowych i podczas wszystkich rozgrywek, prezentacja logo ROOF RENOVATION na koszulkach zawodniczek i telebimach, osadza naszą firmę w świadomości społeczności lokalnej i pozwala nam budować kompleksową komunikację będącą stabilnym wsparciem dla działalności biznesowej. Budując obiekty logistyczne i przemysłowe, nie zapominamy o budowaniu relacji.

Nowy kontrakt Roof Renovation S.A.

Zaledwie tydzień temu zapowiadaliśmy napływ nowych projektów do portfolio i dziś z dużą satysfakcją możemy podzielić się jednym z nich.
Jako spółka notowana na NewConnect, z uwagi na pełną transparentność działalności oraz wpływ wartości pozyskiwanych zleceń na skonsolidowane dane finansowe grupy Roof Renovation SA, informujemy, że w dniu 30 stycznia 2023 roku zawarliśmy kontrakt na wykonanie kompleksowego pokrycia dachu w technologii foli PVC wraz z montażem blachy trapezowej.

🔷 Wynagrodzenie ryczałtowe dla projektu ustalono w wartości 5.154.500,00 zł netto
🔷 Termin realizacji prac został ustalony na 20 maja 2023 roku

Będąc liderem na rynku wykonawstwa dachów płaskich oraz obudowy wielkogabarytowych obiektów przemysłowych i logistycznych, nie mogliśmy zacząć nowego roku inaczej niż z wysokiego C. Chociaż, po namyśle, zaczynamy z PVC.

Roof Renovation finalizuje mariaż spółek

▶ Notowany na NewConnect Roof Renovation, jeden z liderów rynku w segmencie wykonawstwa dachów płaskich oraz obudowy wielkogabarytowych obiektów przemysłowych i logistycznych, z sukcesem zakończył mariaż ze spółką TopLevelTennis.com.

▶ 19 stycznia Sąd rejonowy w Opolu zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Roof Renovation w drodze emisji akcji serii L, z kwoty 2 347 166,70 do kwoty 17 386 166,70 zł, poprzez emisję 150 390 000 akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych w trybie subskrypcji prywatnej na rzecz wspólników Roof Renovation sp. z o.o.

▶ Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego formalnie kończy proces mariażu Spółek, tj. nabycia Roof Renovation sp. z o.o. w zamian za akcje serii L i naszego debiutu na NewConnect. „Cieszymy się z tego, w szczególności wiedząc, że czekało na to wielu inwestorów. Konsekwentnie wywiązujemy się ze składanych w przeszłości deklaracji, realizując po kolei wyznaczane cele – zarówno korporacyjne jak i biznesowe. Te drugie na najbliższe lata określiliśmy w opublikowanej w grudniu strategii”. – komentuje Rafał Wójcik, prezes Roof Renovation.

▶ Strategia Spółki na lata 2022-2027 zakłada między innymi rozwój produkcji ekologicznych materiałów budowlanych, wykorzystania OZE w przemyśle i budownictwie oraz inwestycji w nieruchomości gruntowe, wraz z równoległą ekspansją na rynki zagraniczne.

▶ Firma obecnie realizuje 10 projektów o łącznej powierzchni 190 tys. mkw. i wartości 105 mln PLN, w stopniu zaawansowania na poziomie ponad 80%. Prowadzone są prace w obiektach dla Tesli, SK innovation i Eurobox. W minionym roku Roof Renovation ukończył 12 projektów, w tym dla Media Expert, LG, InPost, LPP, ZALANDO, Panattoni, Kaufland czy Valeo. Oceniając wciąż wzrostowe perspektywy dla tego sektora, możemy być pewni napływu kolejnych projektów do portfolio.

Sektor logistyczny nie zwalnia według Poland Confidence Index 2022

Jak wynika z raportu CBRE i Panattoni „Poland Confidence Index 2022”, pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, rosnącej inflacji i niepewnej sytuacji geopolitycznej, blisko 60 proc. firm logistycznych spodziewa się wzrostu obrotów i zatrudnienia w 2023 r.
Raport podsumowujący III kwartał 2022 r. podaje, że:

🔷 zasoby powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce przekroczyły 27 mln m². Jest to wzrost o 19 proc. r/r
🔷 w budowie wciąż znajduje się 4 mln m², czyli o 8 proc. więcej niż rok wcześniej
🔷 w III kwartale nastąpił spadek powierzchni w budowie w porównaniu do poprzedniego kwartału o 9 proc., pierwszy od półtora roku
🔷 liderem wykorzystania powierzchni magazynowych jest wciąż branża e-commerce, drugim sektorem inwestującym w powierzchnie magazynowe jest działalność kurierska
🔷 zmniejszone (w stosunku do czasu pandemii) zainteresowanie powierzchniami logistycznymi przez branżę e-commerce wypełnia produkcja. Umowy dla tego sektora stanowią już 18% wszystkich umów (wg CBRE)
🔷 większość firm z sektora przemysłowo-logistycznego planuje poszukiwać nowych pracowników. (58 proc. wskazuje na wzrost, a 36 proc. utrzymanie zatrudnienia)
🔷 podobnie jak w przypadku wzrostu obrotów wyróżniają się firmy logistyczne – 68 proc. spodziewa się wzrostu zatrudnienia i nie ma planów związanych z redukcją
🔷 wśród firm handlowych i produkcyjnych 48 proc. chce zatrudniać, 40 proc. nie będzie zmieniać poziomu zatrudnienia, a 12 proc. przewiduje jego niewielki spadek

Hala logistyczna w Rawie Mazowieckiej

Kolejna hala wysokiego składowania w obrębie parku logistycznego w Rawie Mazowieckiej, pokryta została naszym dachem w technologii folii PVC z ociepleniem z wełny mineralnej.

✅ Dostarczamy, montujemy i przekazujemy do użytku obiekty logistyczne w całej Polsce. Tym razem wykonaliśmy montaż blach trapezowych z uwzględnieniem siatek asekuracyjnych i przelewów awaryjnych, o łącznej powierzchni 16 205 mkw.

✅ Budujemy hale magazynowe wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą i układem komunikacji wewnątrzzakładowej. Nieprzerwanie budujemy bezpieczną przestrzeń dla Waszego biznesu!

Nowy rok, nowe inwestycje, stara, dobra Brygada RR!

Dla Zakładu Produkcji i Regeneracji Systemów Napędowych Valeo w Czechowicach-Dziedzicach, wykonaliśmy montaż izolacji dachu hali oraz pompowni, o powierzchni 20 534 mkw wraz systemem asekuracji, montażem wpustów oraz przelewami awaryjnymi. Pod naszym dachem w zakładzie Valeo w Czechowicach – Dziedzicach wytwarzane są systemy napędu wspomagające redukcję zużycia paliwa, niższą emisję spalin oraz innowacyjne elektryczne turbosprężarki. Turbo efektywna realizacja inwestycji to nasza specjalność. Hello moto, hello 2023!